Co robimy

Centrale telefoniczne VoIP oparte na SIP

–  od 1 do 100 podłączonych telefonów do jednej centrali

–  nagrywanie wybranych lub wszystkich połączeń

–  IVR menu wejściowe umożliwiające kierowanie połączeń i informacji po godzinach pracy

–  mostki telekonferencyjne

–  możliwość podłączenie do łączy SIP, ISDN PRI , ISDN BRI, bramek GSM, linii  analogowych

–  możliwość podłączenia aparatów SIP różnych producentów

–  możliwość podłączenia telefonów komórkowych z ANDROIDEM

–  fakserwer  – faksy przychodzące jako mail, faksy wychodzące realizowane za pomocą  skanera

–  bilingi połączeń, raporty dla każdego numeru telefonu

–  udostępnianie połączeń w chmurze

Call Center w centrali VoIP

–  call center z  IVR z kierowaniem połączeń na kolejki i agentów

–  raportowanie pracy agentów

–  outbound – kampanie wychodzące

–  automatyczne wykonywanie połączeń i kierowanie ich do konsultantów

–  automatyczne wykonywanie połączeń z wiadomością lub ankietą i widomości SMS w kampanii wychodzącej

Instalacja i utrzymanie tradycyjnych central telefonicznych

–  utrzymanie i zmiany w centralach biurowych i Call center

–  rozbudowa central

Audyty biurowych systemów telefonicznych i Call Center

– obniżanie kosztów połączeń

– sprawdzenie obecnego systemu telefonicznego i raportowania

– raport opisujący obecny stan i propozycje optymalizacji

Optymalizacja kosztów utrzymania

– zmniejszamy koszty połączeń i abonamentów

Szkolenia z obsługi central telefonicznych

– szkolenia z zagadnień central telefonicznych

– szkolenia z wdrażanych przez nas systemów

Instalacja i konfiguracja sieci komputerowych i wifi

– sieci komputerowe z dostępem do Internetu

– sieci komputerowe WIFI

– rozbudowy i konfiguracje istniejących urządzeń sieciowych

– serwery plików